PWE

 
  De PWE (Provinciale Werkgelegenheids Enquête) is een databestand met gegevens over alle vestigingen van bedrijven en instellingen in Gelderland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens is de PWE het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan de werkgelegenheid(sontwikkeling) in beeld worden gebracht. De gegevens zijn eenvoudig te koppelen aan GIS en aan andersoortige bestanden waardoor de PWE voor vele beleidsvelden, beleidsmakers en onderzoekers een waardevol analytisch instrument is. Het vestigingenregister bevat informatie over 146.000 vestigingen in Gelderland met een totale werkgelegenheid van 973.000 arbeidsplaatsen en beslaat de historische periode 1986 tot heden.