Arnhem-Nijmegen, een analyse van de economische groei 1996-2015 
 
  In de Provinciale Economische Verkenning 2016-2020 is een analyse opgenomen van de regionaal economische groei in Gelderland. Daaruit kwam naar voren dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de regio Arnhem/Nijmegen in de afgelopen twintig jaar een groeiachterstand t.o.v. Nederland heeft opgelopen van 15%. Van de vier Gelderse COROP-gebieden was de economische groei in Arnhem/­Nijmegen het laagste, en binnen de rangorde van de 40 Nederlandse regio’s scoorde de regio met de twaalf­de plaats van onderen eveneens laag.

In het rapport ‘Arnhem-Nijmegen, een analyse van de economische groei 1996-2015’ is een poging ondernomen deze groeiachterstand nader te ontrafelen en te duiden.

I


Downloads


Arnhem-Nijmegen, een analyse van de economische groei 1996-2015 (pdf)

 
 
...