Beschikbaarheid en aanvragen

 
  Er is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om alles zonder meer op internet te zetten. Daarom worden gegevens na aanvraag “op maat” gemaakt.

Het PWE-project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en de meeste Gelderse gemeenten. Deze participanten kunnen kosteloos beschikken over de pendelcijfers. Voor overige partijen geldt dat een bijdrage gevraagd kan worden. Indien sprake is van onderzoek in opdracht van een van de participanten zijn geen kosten aan het gebruik van de informatie verbonden. De pendelgegevens van de andere provincies zijn op te vragen bij:

Provincie Gelderland PWE   Freerk Viersen f.viersen@gelderland.nl
Provincie Overijssel BIRO   Marcel Ellenbroek Mfm.ellenbroek@overijssel.nl
Provincie Utrecht PAR   Maarten Bergmeijer Maarten.Bergmeijer@provincie-utrecht.nl
Provincie Flevoland Vestigingenregister Flevoland Paul Smeenk smeenk@flevoland.nl
Provincie Limburg VRL (ETIL)   Roger Vaessens r.vaessens@etil.nl
Stadsgewest Haaglanden Vestigingenregister Haaglanden Geert Scholtens g.scholtens@haaglanden.nl
Overig Zuid Holland BRZ-BGS   Diana Zoeteman D.Zoeteman@bgs-schiedam.nl

In de PWE-rapportage 2010 zullen een aantal pendelgegevens opgenomen worden en zal een korte analyse van de gegevens gepresenteerd worden.