Doelstelling

 
  De PWE enquêteert jaarlijks op 1 april bedrijven en instellingen in Gelderland teneinde inzicht te krijgen in aard, omvang en ontwikkelingen van de werkgelegenheid. De uitvoering van het project geschiedt door de Provincie Gelderland (BS-MERO Uitvoeringsgroep PWE, de projectleiding berust bij B&S-MERO Bureau Economisch Onderzoek). Teneinde de kosten zo laag mogelijk te laten zijn en de enquêtehinder onder bedrijven zoveel mogelijk te beperken wordt nauw samengewerkt met een groot aantal gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en de Kamers van Koophandel. Afgelopen jaren heeft deze samenwerking geleid tot een gemeenschappelijke enquête van Kamers van Koophandel en PWE.