LISA

 
  Ook in de andere provincies/regio’s worden vergelijkbare werkgelegenheidsonderzoeken gehouden. De gegevens van de verschillende onderzoeken worden samengevoegd tot een landelijk register. Hierdoor wordt het mogelijk informatie tussen provincies te vergelijken en kunnen bijvoorbeeld provinciegrensoverschrijdende en nationale statistieken worden gemaakt. Het LISA-bestand is met name bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Adresgegevens worden niet voor Direct Marketingdoeleinden verstrekt. Er zijn landsdekkende gegevens over 1996 tot en met afgfelopen jaar beschikbaar. Periodiek verschijnt LISA-Nieuws waarin o.a. de toepassingsmogelijkheden van de LISA-gegevens belicht worden.
Voor informatie kan men zich wenden tot:

Project Organisatie LISA
Postbus 597
7500 AN Enschede
telefoon: 053-4825080
fax: 053-4825081
email:
info@lisa.nl
web:
www.lisa.nl