Pendelonderzoek

 
  Het pendelonderzoek betreft een simpele vraag naar de herkomst (de woonplaats) van alle medewerkers op het bedrijf (lees: de vestiging). Bedrijven wordt gevraagd de woonplaats op te geven. Hierdoor ontstaat per bedrijf een tabel met woonplaatsen waarbij er steeds gecontroleerd is of het totaal aantal pendelaars gelijk is aan het aantal mensen dat werkt bij het bedrijf.

Helaas vullen niet alle bedrijven de pendelenquête in, er is sprake van een zekere non-respons. Deze non-respons is op statistisch verantwoorde wijze bijgeschat op bedrijfsniveau waardoor ieder Gelders bedrijf een pendeloverzicht heeft. Dat maakt het mogelijk om voor elk werkgebied (wijk, buurt, bedrijventerrein, postcode, plaats, gemeente, regio) inzichtelijk te maken waar de mensen die daar werken vandaan komen.

Download hier het enquêteformulier 2010 voor de vraagstelling