Privacy

 
  De werkgelegenheidsgegevens die door bedrijven verstrekt zijn, worden vertrouwelijk behandeld. Informatie over het exacte aantal werkzame personen per bedrijf wordt daarom in principe niet verstrekt. De PWE is aangemeld bij de Registratiekamer in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M 1114771.