Arbeidsmarktmonitor

.

 
 
In de Arbeidsmarktmonitor zijn de belangrijkste statistische arbeidsmarktgegevens en prognoses van alle Gelderse gemeenten en Gelderse regio’s opgenomen. De monitor is bedoeld als centrale vraagbaak voor alle actoren in Gelderland die zich bezig houden met het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt.

De Arbeidsmarktmonitor maakt deel uit van het project Abeidsmarkt Informatie Gelderland van de provincie Gelderland. Met het project wordt kennis en informatie gegenereerd en ontsloten over de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid in Gelderland.

In de Arbeidsmarktmonitor gaat het om de historische gegevens over de (beroeps)bevolking, werkgelegenheid en werkloosheid van het CBS, de PWE en het UWV. Daarnaast zijn kwantitatieve arbeidsmarktprognoses opgenomen van het Bureau Economisch Onderzoek en een discrepantieanalyse van de Universiteit van Groningen en een aantal regiorapposrtages van get Centrum voor ArbeidsmarktBeleid. In de discrepantieanalyse wordt nagegaan in hoeverre vraag en aanbod in Gelderland op elkaar zijn afgestemd, nu en in de nabije toekomst. Het gaat om de arbeidsvraag naar beroepsgroep en het arbeidsaanbod dat gekwalificeerd is voor die beroepsgroep. De regiorapposrtages brengen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in beeld

ga naar:

Arbeidsmarktmonitor Gelderland (opent een nieuw venster)


Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland 2013-2017 (pdf)

Regiorapport Achterhoek 2013 (pdf)

Regiorapport Arnhem 2013 (pdf)

Regiorapport Food Valley 2013 (pdf)

Regiorapport Nijmegen 2013 (pdf)

Regiorapport Noord-Veluwe 2013 (pdf)

Regiorapport Rivierenland 2013 (pdf)

Regiorapport Stedendriehoek_2013 (pdf)

 
...