Debet & Credit 
 
  De leegstandsproblematiek van kantoren staat in het centrum van de belangstelling en vormt in toenemende mate een maatschappelijk probleem: derving van inkomsten, devaluatie van kapitaalgoederen, verloedering van de omgeving en aantasting van het beleggersvertrouwen.

Provinciale Staten van Gelderland hebben bij de vaststelling van de Structuurvisie Bedrijventerreinen (medio 2010) aangegeven in de toekomst kantorenbeleid te willen voeren en aangekondigd dat daartoe een verkennende studie moet worden uitgevoerd. Deze verkenning zal inzicht moeten geven in de kwantitatieve en kwalitatieve verhoudingen op de Gelderse kantorenmarkt en inzicht moeten verschaffen in het mogelijke beleidsintrumentarium.

Het onderzoek Debet & Credit gaat over de kwanttatieve aspecten van de kantorenmarkt (vraag/aanbodconfrontatie) in de periode 2011-2040 en vormt één van de bouwstenen voor deze brede beleidsverkenning die in het eerste kwartaal van 2012 zal verschijnen.

bekijk HIER een korte samenvatting van het onderzoek
Downloads

Samenvatting Debet & Credit (pdf)

Volledige rapport Debet & Credit (pdf)

 
...