Discrepantie-analyse 2013-2017 
 


  In de discrepantie-analyse wordt beschreven hoe de vraag naar en het aanbod van arbeid op elkaar zijn afgestemd in de provincie Gelderland als geheel en in de verschillende regio’s. De uitkomsten van het onderzoek dienen als bouwsteen voor het provinciale- regionale en gemeentelijke arbeidsmarktbeleid

In de Provinciale Economische Verkenning (PEV) van de provincie Gelderland (Bureau Economisch Onderzoek) worden prognoses gegeven van de beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid. Ten behoeve van de discrepantie-analyse zijn deze gegevens door de Rijksuniversiteit Groningen nader gedifferentieerd naar opleidingsniveau en beroepsgroep, is de werkgelegenheidsprognose uitgesplitst in uitbreidingsvraag en vervangingsvraag en is een schatting gemaakt van de kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt.

Downloads

Provinciale en regionale disprepantieanalyse Gelderland 2013-2017 (pdf)
 
...