Gelderland in vier bedrijven 
 
  In het rapport 'Gelderland in vier bedrijven' wordt de toekomstige ruimtevraag geraamd (uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren).

Het gaat om een zogenaamde beleidsvrije doorrekening van de ruimtevraag tot 2040 binnen de context van de vier Gelderse toekomstscenario's
(zie: Verkenningen > Hedenmorgen)

De behoefteramingen zijn bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten en regio's bij de planning van bedrijventerreinen en als referentiekader voor de provincie bij het beoordelen en toetsen van deze plannen. Tesamen net de voorraadgegevens uit IBIS (zie aldaar) kan op basis van deze prognoses een regionale vraag-aanbodconfrontatie worden opgesteld.

De onderzoeksresultaten vormen de grondslag voor de Structuurvisie Bedrijventerreinen van de Provincie Gelderland en de RPB's.

 

Downloads


Hoofdrapport:


Gelderland in vier bedrijven (pdf)

Databestanden:

Vier toekomstscenarios over de vraag naar bedrijventerreinen en kantoren (exel)

Technische achtergromdinformatie

Het prognosemodel is als bijlage opgenomen in het hoofdrapport


Actualisatie juni 2009 t.b.v. Structuurvisie Bedrijventerreinen

Onderzoekappendix vraag en aanbod bedrijventerreinen (pdf)

Dataset onderzoekappendix (exel)Actualisatie mei 2010 t.b.v. vervolgvoorstel Provinciale Staten Structuurvisie Bedrijventerreinen

Onderzoekmemorandum vraag-aanbodconfrontatie bedrijventerreinen mei 2010 (pdf)

Vraagprognose behorende bij Onderzoekmemorandum vraag-aanbodconfrontatie mei 2010 (exel)Actualisatie april 2013 t.b.v. de Agenda Bedrijventerreinen 2020 en de Voortgang van de RPB’s

Onderzoekmemorandum vraag-aanbodconfrontatie bedrijventerreinen april 2013 (pdf)

Vraagprognose behorende bij Onderzoekmemorandum vraag-aanbodconfrontatie april 2013 (exel)Onderzoekmemorandum langetermijnvraagscenario's versus korte en middellangetermijn Stadsregio (pdf)Onderzoekmemorandum langetermijnvraagscenario's bedrijventerreinen versus de conjunctuur op korte- en middellangetermijn (pdf)Geactualiseerde uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen 2016-2025, TM (exel)Onderzoeksmemorandum Een tentatieve berekening van de uitbreidingsvraag naar bedrijventereinen in de WGR-regio Noord-Veluwe.pdf (pdf)


 
...