De Gelderse uitgangspositie in de Economische Agenda van Nederland 
 
  In de economische agenda ‘Nederland 2020: terug in de top 5’ stelt het Innovatieplatform dat de Nederlandse economie versneld moet veranderen om de concurrentiekracht te versterken.

Het platform heeft aanbevelingen opgesteld die op veel punten raakvlakken vertonen met de actielijnen uit het Gelderse Sociaal-economische Beleidsplan 2007-2011 ‘Maak het in Gelderland’. Zo zijn er aanbevelingen gedaan op het gebied van o.a. kansrijke bedrijvigheid (sleutelgebieden), buitenlandse acquisitie, ondernemerschap, innovatie en de informatiemaatschappij. In het onderhavige rapport is per thema getracht de Gelderse situatie in kaart te brengen zodat de gedachte- en ideeŽnvorming over de herijking van het economische beleid in Gelderland ook kan worden bezien in het licht van de door het Innovatieplatform voorgestelde Economische
Agenda voor Nederland. Daarbij is de Gelderse situatie zo veel mogelijk vergeleken met de andere Nederlandse provincies. In een aantal gevallen is ook een Europese vergelijking gemaakt.
Downloads

De Gelderse uitgangspositie in de Economische Agenda van Nederland (pdf)
 
...