Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem

.

 


   
  Het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) heeft tot doel inzicht te verschaffen in de voorraad en uitgifte van bedrijventerreinen. Tot 2004 gebeurde dat eenmaal per jaar via een schriftelijke enquête onder gemeenten. Sinds 2004 worden de gemeenten gevraagd de gegevens op een WEB-site bij te houden. IBIS is een samenwerkingsverband van de Provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten. De projectorganisatie berust bij de Provincie Gelderland (Bureau Economisch Onderzoek).

 

IBIS (opent een nieuw venster)

 
...