Luchtverkenning 
 
  De 'Luchtverkenning' bevat vier toekomstbeelden tot 2040 over de omvang van de Gelderse luchtemissies die samenhangen met de verschillende economische groei­scenario's (zie: Verkenningen > Hedenmorgen).

De vooruitberekeningen laten zien naar welke richting de ontwikkelingen neigen bij een trendmatige voortzetting van het beleid. De verkenning is toegespitst op een achttal stoffen die een belangrijke rol spelen in de huidige milieuproblematiek:
- koolstofdioxide
- distikstofoxide
- zwaveldioxiden
- methaan
- vluchtige organische stoffen
- ammoniak
- stikstofoxiden
- fijn stof
De onderzoeksresultaten zijn door de Provincie Gelderland gebruikt worden voor de actualisering van het milieubeleid en voor de opstelling van Integraal Klimaat Programma in 2008.

 Downloads

Hoofdrapport:

Luchtverkenning (pdf)

Databestanden:

Vier toekomstscenarios over de Gelderse luchtemissies (exel)

Technische achtergromdinformatie

Het prognosemodel is als bijlage opgenomen in het hoofdrapport

 
...