Overig onderzoek

.

 
 


Naast de structurele taken en activiteiten wordt door het Bureau Economisch Onderzoek - op verzoek of op eigen initiatief - ook ad-hoc onderzoek verricht. Het gaat daarbij veelal over actuele vraagstukken, om onderzoeksvragen die spontaan ontstaan gedurende het beleidsproces of om feitelijke informatie verstrekking.

 
    2017 mei Onderzoeksmemorandum Onderwijs-arbeidsmarkt analyse Stadsregio Arnhem/Nijmegen (pdf)


    2015 maart Onderzoeksmemorandum Plaats en betekenis van de zorgsector voor de Gelderse economie (pdf)


    2014 december Onderzoekmemorandum werkgelegenheidseffect investeringen robuuste investringsimpuls (pdf)


    2014 oktober Onderzoekmemorandum raming economische spin-off VrijheidssmuseumWO2 io (pdf)


    2014 april Onderzoekmemorandum werkgelegenheidseffect investeringen GGO (pdf)


    2014 januari Onderzoeksmemorandum Internationale benchmark regionaal concurrentievermogen (pdf)


    2014 januari Onderzoeksmemorandum Plaats en betekenis van de industrie voor de Gelderse economie (pdf)


    2013 november Onderzoeksmemorandum Gelderse verdienstructuur 2025 (pdf)


    2012 december Onderzoekmemorandum Plaats en betekenis van de Stadsregio voor de Geldese economie (pdf)


    2012 november Bezirksregierung Münster - Provinz Gelderland, ein regionaler Vergleich (pptx)


    2012 november Onderzoekmemorandum Werkgelegenheidseffecten subsidieregeling naisolatie particuliere koopwoningen (pdf)


    2012 augustus Onderzoeksmemorandum Belemmeringen exportontwikkeling Gelderse industrie (pdf)


    2012 februari Werkgelegenheidsontwikkeling bouwnijverheid, bevolkingsgroei en economische groei (pdf)


    2012 januari Bedrijfsmigratie tussen Arnhem en Nijmegen (pdf)


    2011 november Kengetallen verdienend vermogen Achterhoek (pdf)


    2011 augustus Onderzoeksbijlage beleidsplan economie (pdf)


    2011 juli Voorraad bedrijventerreinen 1-1-2011 en uitgifte 1988-2010, IBIS Gelderland (excel)


    2011 juni Artikel LISA-nieuws: Bedrijvenen werkgelegenheid in kantoren (pdf)


    2011 januari Meer en beter ondernemerschap (pdf)


    2010 april Bestedingsimpuls EZ-beleid 2007-2009 (pdf)


    2010 januari Recessiemeter Gelderse steden 2010 (pdf)


    2009 november Het Gelderse BBP per inwoner internationaal vergeleken (pdf)


    2009 november Artikel LISA-nieuws: De economische betekenis van de vrijetijdssector (pdf)


    2009 oktober De Landelijke R&T Standaard (pdf)


    2009 juni Toelichting Gelderse middellangetermijnprognose 2013 (pdf)


    2009 maart Onderzoekappendix Structuurvisie Bedrijventerreinen (pdf)

Dataset onderzoekappendix (xls)


    2009 februari Bestedingsimpuls Gelders Actieplan Recessie 2009-2010 (pdf)


    2009 februari De Gelderse Economie 2009-2010, kredietcrisis en mogelijke gevolgen (februari-raming) (pdf)


    2009 januari Recessiemeter Gelderse steden 2009 (pdf)


    2009 januari De Kredietcrisis en de Gelderse Economie (januari-raming) (pdf)


    2008 oktober Toelichting Gelderse middellangetermijnprognose 2012 (pdf)


    2008 augustus Kantoorruimte op bedrijventerreinen (pdf)


    2008
augustus Condities en de groeipotentie van de Food Valley (pdf)


    2008
augustus Het regionale vestigingsklimaat in de provincie Gelderland (pdf)


    2008
augustus De vraag naar zware industrietereinen (pdf)


    2008 januari Innovatie en de Lissabonagenda (pdf)


    2007
december Scenariokeuze (pdf)


    2007
augustus Kantoorruimte op bedrijventerreinen (pdf)


    2007
juni De vraag naar bedijventerreinen in barneveld en de vallei (pdf)


    2007
oktober Bedrijventerreinenproblematiek Stedendriehoek (pdf)


    2007
januari Trendbeeld investeringen Gelderland (pdf)


    2006
februari Macro economische gevolgen van een regionale bouwstop door normoverschrijding fijnstof (pdf)