Gelderse verkenningen

.

 
 


Periodiek vervaardigt het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland verkenningen op het gebied van de regionale economie. Met deze verkenningen wordt beoogd bij te dragen aan de meningsvorming en de politieke discussie met betrekking tot de middellange- en de lange termijn in Gelderland. Anderzijds worden de resultaten concreet toegepast bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid.

ga naar:

 
...