Statistisch Zakboek Gelderland

.

 
  In het digitaal statistisch zakboek staan de belangrijkste statistische kengetallen van alle Gelderse gemeenten. De totale gegevens van Gelderland kunt u vergelijken met Nederland, maar ook met de verschillende Gelderse regio’s en gemeenten. De statistische informatie kunt op gemeentelijk/regionaal/nationaal niveau opvragen en presenteren in bijvoorbeeld tabellen, grafieken en kaarten, vaak voor een periode van 10 jaar. Voor de gemeentelijke herindelingenen is steeds gecorrigeerd.

Het statistisch zakboek
U kunt per thema zelf tabellen, grafieken en kaarten samenstellen. Selecteer een onderwerp/indicator en kies vervolgens een gemeente/regio en een jaar/periode. Ook staat een aantal tabellen of grafieken al kant-en-klaar. Zo is bijvoorbeeld een overzicht per gemeente weergegeven.

De toepassing
U ziet als eerste een al samengesteld overzicht per gemeente dat u kunt downloaden. Deze rapportage start met een top 10 van de meest gevraagde kengetallen en is aangevuld met diverse gegevens en figuren. In de toepassing zelf is daarna per onderwerp steeds een grafiek, tabel of kaart vooraf opgenomen. Zo treft u bij het onderdeel bevolking een bevolkingspiramide aan en bij het onderdeel economie en arbeidsmarkt een grafiek met de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Daarnaast kunt u zelf tabellen, grafieken of kaarten samenstellen door te selecteren op onderwerp, gebiedsniveau en jaar/periode. Alle gegevens zijn te downloaden, gemeenten onderling maar ook regio’s en Gelderland in totaliteit.

Toelichting op de gegevens
De cijfers zijn afkomstig uit vele bronnen, zoals het CBS en het CWI. Ook zijn diverse gegevens
afkomstig van de provincie Gelderland zelf. Zo is veel materiaal afkomstig van het Bureau
Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland, de samenstellers van het zakboek. De
meeste onderwerpen worden jaarlijks geactualiseerd. Van alle gegevens is een aparte
beschrijving opgenomen van onder andere definities en bronnen.


ga naar:

Statistisch Zakboek Gelderland (opent een nieuw venster)

 
...